Login:
Sorted: Name ↑   Downloads   Rate   Size ↑  
downloaded: 2   File size: 2 mb   Manafacture: ZELMER  
Category: Fryers
@name@name@name@name@name@name@name@name@name

Олиото или мазнината не се нагорещяват достатъчно. Възможно е да е изгорял предпазителят на регулатора на температурата. Занесете уреда за поправка или проверка в оторизиран сервиз. От фритюрника излиза силна, неприятна миризма. Филтърът е замърсен. Свалете капака и го измийте заедно с филтъра с гореща вода с препарат за миене на съдове. Олиото или мазнината не са пресни. Сменете олиото или мазнината. Редовно ги прецеждайте през цедката, за да бъдат по-дълго трайни. Видът използвано олио или маз

downloaded: 11   File size: 2 mb   Manafacture: ZELMER  
Category: Fryers
@name@name@name@name@name@name@name@name@name

3 – 4 мин. Панирани ябълки 5 бр. 3 – 4 мин. 190°C Домашни пържени картофи 650 – 1000 г 8 – 9 мин. Чипс (много тънки парчета картофи) 600 г 3 – 4 мин. Син домат (резени) 600 г 3 – 4 мин. Месни/рибни крокети 5 бр. 4 – 5 мин. ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ Температура Вид храна Препоръчително количество Време на пържене 170°C Пиле (бутчета) 3 – 4 бр. 15 – 20 мин. Картофени кюфтета 4 бр. 3 – 4 мин. Китайски рулца 2 – 3 бр. 10 – 12 мин. 180°C Пилешки медальони в готова панировка 6 бр. 9 мин. Хапки 8 – 10 бр. 4 – 5

downloaded: 12   File size: 1 mb   Manafacture: ZELMER  
Category: Fryers
@name@name@name@name@name@name@name@name@name

Филтърът се е запушил. Сменете филтъра. Уплътнителят на капака е мръсен или изхабен. Ако уплътнителят е замърсен, измийте капака с гореща вода с препарат за миене на съдове. Ако капакът е изхабен, обърнете се към магазина на оторизирания сервиз с цел смяна на уплътнителя. По време на пържене олиото или мазнината пръскат извън фритюрника. Във фритюрника има прекалено много олио или мазнина. Уверете се, че количеството олио или мазнина във фритюрника не надвишава максималното ниво. Хранителните пр

Category