Login:
Votes - 4, Average rating: 3.8 ( )

User manual Asus, model P5Q SE/R

Manafacture: Asus
File size: 1.31 mb
File name:
Language of manual:ruplitenesfrdebgslhuptcsronn
Free link for this manual available at the bottom of the pagemanual abstract


.
Informace o BIOSu
Paměť Flash ROM na základní desce uchovává informace o možnostech nastavení
(Setup utility). Pomocí BIOS Setup utility můžete aktualizovat informace, nebo
nastavovat parametry. Obrazovka BIOS používá k ovládání navigační klávesy a
k dispozici je i nápověda. Pokud budete mít systémové potíže, nebo pokud bude
systém nestabilní po změně nastavení, můžete obnovit standardní nastavení.
Detailní informace o BIOSu naleznete v kapitole 2. Aktualizace BIOSu lze stáhnout
na internetových stránkách ASUS (www.asus.cz, www.asus.com).
Vstup do nastavení (Setup) při startu počítače:
Pokud chcete nastavení změnit, stiskněte během provádění testu POST (Power-On
Self Test) klávesu . Pokud ji nestisknete, bude POST pokračovat v rutinních
testech.
Vstup do nastavení (Setup) po testech POST:
Česky
• Restartujte systém kombinací kláves + + a během testu
POST stiskněte klávesu , nebo
• zmáčkněte tlačítko reset na počítači a během testu POST stiskněte klávesu
, nebo
• počítač můžete restartovat jeho vypnutím a opětovným zapnutím a během testu
POST stiskněte klávesu
Aktualizace BIOSu pomocí AFUDOS:
Nainstalujte systém ze systémové diskety, která také obsahuje soubor s aktualizací
pro BIOS. V příkazovém řádku zadejte příkaz afudos /i a
stiskněte klávesu . Po dokončení aktualizace systém restartujte.
Aktualizace systému BIOS pomocí nástroje ASUS EZ Flash 2:
Spusťte počítač a stisknutím kláves + během automatického testu při
spuštění (POST) spusťte EZ Flash 2. Vložte disketu, disk CD nebo disk flash USB,
který obsahuje nejnovější soubor systému BIOS. EZ Flash 2 provede aktualizaci
systému BIOS a po dokončení automaticky restartuje počítač.
Obnovení systému BIOS pomocí nástroje CrashFree BIOS 3:
Spusťte počítač. Pokud je systém BIOS poškozen, nástroj pro automatickou obnovu
CrashFree BIOS3 vás vyzve, abyste vložili disketu, disk CD nebo jednotku USB
flash s původním nebo nejaktuálnějším souborem BIOS. Po obnovení systému BIOS
restartujte počítač.
5.
Instalační DVD s podpůrnými programy
Tato základní deska podporuje operační systémy (OS) Windows® 32-bit XP / 32-bit
Vista / 64-bit XP / 64-bit Vista. Instalujte vždy nejnovější verze OS a odpovídající
aktualizací, abyste mohli maximalizovat využití vlastností vaší základní desky.
Instalační DVD, které se dodává se základní deskou, obsahuje užitečné programy a
nástroje/ovladače, které zlepšují vlastnosti základní desky. Pro použití instalačního
DVD vložte DVD do optické mechaniky. Pokud je povolen automatický start (Autorun),
DVD automaticky zobrazí uvítací okno a instalační menu. Pokud se uvítací okno
nezobrazilo automaticky, najděte na instalačním DVD ve složce BIN soubor ASSETUP.
EXE a dvakrát na něj klikněte.
ASUS P5Q SE/R
33


...


ReviewsYour review
Your name:
Please, enter two numbers from picture:
capcha

Category