Login:
Votes - 8, Average rating: 3.5 ( )

User manual Candy, model Holiday 181 E

Manafacture: Candy
File size: 3.25 mb
File name: Candy-Holiday_181_E-Pdf-Rus.Pdf
Language of manual:ruuken
Free link for this manual available at the bottom of the pagemanual abstract


0,05 тах. 0,8 Напруга в мереж1 V 230 32 © Р03Д1Л 5 ЗНЯТТЯ УПАКОВКИ Пюля того, як пральну машину звтьнили вщ и упаковки, необхщно виконати там операцм: 1. Викрутити центральний стрижень А, два бокових болти С \ видалити планку Ь з вщповщними пластиковими прокладками. 2. Викрутити два стрижня В. Пюля виконання цюТ операцм усередину машини впадуть дв1 пластмасов1 розтрки. 3. Нахиляючи машину, видалити вказаы вище розп1рки. 4. Замаскувати наявш отвори заглушками, яю постачаються разом з ¡нструкцюю. УВАГА! НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ЕЛЕМЕНТИ УПАКОВКИ МАШИНИ В М1СЦ1, ДОСТУПНОМУ ДЛЯ Д1ТЕЙ. Ц1 ЕЛЕМЕНТИ € П0ТЕНЦ1ЙНИМ ДЖЕРЕЛОМ НЕБЕЗПЕКИ. © Зафксуйте псшхвильову прокладку на основ1 машини, як це показано на малюнку. Приеднайте трубку набору води до водопровщного крану. Прилади повиы бути пщ'еднаы до водно! мереж1 за допомогою нового шлангу. Старий шланг повторно використовувати заборонено. УВАГА! НЕ ВЩКРИВАЙТЕ КРАН В ЦЕЙ МОМЕНТ. Присуньте пральну машину до сптни. Закрыть зливний шланг на краю ванни, слщкуючи, аби трубки не перегиналися та не перекручувалися. Краще приеднати зливний шланг безпосередньо до каналЬацмноТ труби з м1шмальною висотою над ршнем пщлоги 50 см \ диметром бтьшим за диметр зливноТ труби машини. Якщо необхщно, використовуйте жорсткий пристрм для загинання зливноТ труби. 34 (щ) Установ1ть машину по ршню за допомогою передшх ыжок. Обертаючи нЬкку, пщшмпъ чи опуст1ть машину до доброТ и опори на пщлогу; Переконайтеся в тому, що клавша (С) “вкл/викл” не натиснута. Переконайтеся в тому, що Bci ручки перебувають в положены “О”, а люк - закритий. YeiMKHiTb вилку до розетки. Пюля встановлення, прилад повинен бути розташований так, щоб штепсельна вилка та розетка електропостачання були легко доступы. Натисыть на клавшу (С) “START”, при цьому заселиться ¡ндикатор роботи (N). Якщо ¡ндикатор не засв1титься, шукайте несправнють. 35 Р03Д1Л 6 N ПАНРПЬ КРРУВАННЯ Контейнер для мийних засобю Кпавша вщкривання люка Клавша “вкл/викл” Клавша 400/800 об/хв Клавша “суперполоскання” Клавша вимкнення центрифуги (в1джиму) Ручка регулювання температури прання Ручка встановлення програм прання Св1тний ¡ндикатор “вкл/викл” А В С й Е Р I 1_ N 36 © ПРИЗНАЧЕННЯ КНОПОК Клавша вщкривання люка Увага! Специальный пристрм безпеки не дозволяв негаино вщкрити люк по зашченн! прання. По заюнченн1 фази вщжиму центрифугою слщ зачекати 2 хвилини, перш нЬк вщкрити люк. Кпавша “вкл/викл” Кпавша 400/800 об/хв На останнм фаз1 вщжиму мщних тканин центрифугою в1джим здмснюсться на двох швидкостях: 400 об/хв \ 800 об/хв. На швидкост1 400 об/хв вщжим тривае 3 хвилини. Також 3 хвилини тривае вщжим \ на однш з пщвищених швидкостей. При натисканы на клав1шу 400/800 вимикаеться вщжим на високих обертах центрифуги. 800 1400] Кпавша “суперполоскання” Натиснувши на цю клавшу, можна збтьшити рюень води при полосканш для кращого видалення мийних засобю з бтизни, яка переться. Це особливо важливо для людей з чутливою шюрою та тих, ям страждають алерпсю. Кпавша вимкнення центрифуги (вщжиму) Коли ця клав1ша натиснута, то режим в1джиму бтизни вимикаеться. Ця операцю корисна для програм прання при 90° С та 60°С, якщо бтизна мае бути оброблена спец1альними розчинами; для бтизни з делкатних сумшних тканин. 37 Ручка регулювання температури прання Обертання ручки припускаеться в обох напрямках. За допомогою ц1еТ ручки можна зменшити, але не збтышти температуру прання. Таблиця програм прання наводить максимальы температури, як\ рекомендуються для того чи ¡ншого виду прання. Увага! Ця температура не повинна перевищуватися. Ручка програм прання Увага! Не обертайте ручку проти годинниковоТ стртки \ не натискайте клавшу “вкл/викл” (С) до встановлення обраноТ програми. Таблиц описують програму прання у вщповщносл з обраним номером чи символом. ВАЖЛИВО: У РА31 НЕ0БХ1ДН0СТ1 ЗАМ1НИТИ ПРОГРАМУ, ЩО ВЖЕ ЗАДАНА \ ПОЧАЛА ПРАЦЮВАТИ, ТРЕБА ВИМКНУТИ КНОПКУ ВВ|МКНУТИ/ВИМКНУТИ ПЕРЕД ТИМ, ЯК ВВОДИТИ ¡НШУ ПРОГРАМУ; В ¡НШОМУ ВИПАДКУ ПРИСТРМ АВТОМАТИЧНО, ЧЕРЕЗ ДЕЯКИЙ ЧАС, ПОВЕРНЕТЬСЯ ДО ПОЧАТКОВО! ПРОГРАМИ. Свп-ний ¡ндикатор “вкл/викл” 38 (Гкц) Р03Д1Л 7 КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МИЙНИХ ЗАСОБ1В Контейнер для мийних засоб1в подтений на чотири вщдтення. У перше вщдтення, позначене “I”, засипаеться порошок для поперднього прання або для программ 32-х хвилинного швидкого прання. - II вщдтення служить для порошку чи рщини для нормального прання. Увага! Пам’ятайте, що деяю порошки важко видаляються. В такому випадку рекомендуемо застосовувати спещальний контейнер, який заповнюеться порошком \ розташовуеться безпосередньо в барабан (продаеться з мийним засобом). - III вщдтення Д служить для вибтювача. Увага! В III та IV вщцшення заливають тшьки рщю мийы засоби. - IV вщдтення ® служить для спец1альних добавок: зм’якшувач1в, ароматизатор1в, крохмалю, синьки тощо. 39 Р03Д1Л 8 ВИБ1Р ПРОГРАМ Для прання рЬних типю тканин ршого ступеня забруднення машина мае \ групи програм, яю роняться за циклами прання, температурою, тривалютю циклу (див. “Табл...


ReviewsYour review
Your name:
Please, enter two numbers from picture:
capcha

Category