Login:
Votes - 3, Average rating: 3.7 ( )

User manual LG, model P920 Optimus 3D

Manafacture: LG
File size: 7.47 mb
File name: LG-P920_Optimus_3D-Pdf-Rus.Pdf
Language of manual:ruuken
Free link for this manual available at the bottom of the pageOther manuals for this model:

manual abstract


Не клад1ть на телефон важк предмети та не сщайте на нього, оск1льки це може призвести до пошкодження РК-дисплея та функцш сенсорного екрана. Не закривайте захисну пл1вку на безконтактному датчику РК-дисплея. Це може призвести до порушення роботи датчика. ПОРАДА! Коли вибираете певну програму, для перегляду доступних параметр1в натискайте клавшу "Меню". ПОРАДА! Якщо п1д час користування телефоном иЗ-Р920 спостер1гаються помилки в робот1 або ж ви не можете ув1мкнути телефон, вийм1ть акумулятор, встанов1ть його на мкце та через 5 секунд спробуйте вв1мкнути телефон. 26 Гшздо стереонавушникiв Клавiшi ry4HOCTi Кнопка yвiмкнення/ блокування - На головному екраш: регулювання ry4HOCTi дзвiнка. - Пщ час дзвiнка: регулювання ry4HOCTi динамка. - Пщ час вiдтворення музики: регулювання гучносп у будь-який час. Роз'ем для зарядного пристрою, м^ро-кабелю USB HDMI - Кнопка 3D- - Утримуйте цю кнопку для доступу до "3D Space". Задня кришка Акумулятор Гнiздо для SIM-карти Гнiздо для карти пам'ят microSD 27 Ознайомлення з телефоном Встановлення Б1М-карти та зарядження акумулятора Перед початком користування телефон потр1бно налаштувати. Як вставити Б!М-карту та акумулятор: 1 Щоб зняти задню кришку, мщно тримайте телефон у руцi. 1ншою рукою мiцно натисн1ть посерединi кришки вiдсiку для акумулятора й одночасно потягать верхню частину на себе вказiвним пальцем. Тод1 знiмiть кришку вщаку для акумулятора. 2 Вставте Б!М-карту в тримач Б!М-карти. Карту слщ вставляти золотистими контактами донизу. 3 Вставте акумулятор на мкце так, щоб золотист контакти телефону та акумулятора доторкалися. 28 4 Встановпь на мкце задню кришку телефону. Зарядження телефону Зарядне гыздо знаходиться у верхнм частин1 телефону Ю-Р920. ГПдключиь зарядний пристрiй та ув1мкн1ть його в розетку. Телефон [£-Р920 потр1бно заряджати, поки не з'явиться ¡ндикацшО. ПРИМ1ТКА. Для подовження термшу експлуатаци акумулятора пщ час першого заряджання його слщ повшстю зарядити. Встановлення карти пам'ял Щоб збер1гати мультимед1йн1 файли, наприклад фотографií, знят1 вбудованою камерою, необхiдно вставити в телефон карту пам'ятк Як вставити карту пам'ятк 1 Перед тим як встановлювати або виймати карту пам'ят, вимкнiть телефон. Знiмiть задню кришку. 29 Ознайомлення з телефоном 2 Вставте rapiy пам'ят y гнiздо. Kаpтy шд вставляти золотистими контактами донизу Форматування карти пам'ятi Ваша каpта пам'ят вже може 6ути вiдфоpматованою. Якщо ж нi, вiдфоpматyйте ÍÍ пеpед викоpиcтанням. ПРИМ1ТКА. Пiд чао фоpматyвання каpти пам'ят вci файли на шй буде видалено. 1 Щоб вiдкpити меню пpогpам, на головному ефаы вибеpiть вкладку "Програми". 2 Пpокpyтiть cпиcок i тоpкнiтьcя пункту "Налаштування". 3 Пpокpyтiть i натишть пункт "Карта SD i пам'ять телефону". 4 Hатиcнiть "Вiд'€днати SD-картку". 5 Hатиcнiть пункт "Форматувати SD-картку", пicля чого пiдтвеpдьте Œin вибip. З0 6 Якщо ви встановили шаблон блокування, введ^ь його та натисыть "Стерти вс1 данi". Ваша карта буде вщформатована та готова для використання. ПРИМ1ТКА. Якщо на карт! пам'яп е файли, п!сля форматування структура папок може змшитися, оск1льки вс! файли буде видалено. ПОРАДА! Якщо карту пам'ял вже в!д'еднано, для и форматування можна виконати так! дГГ. Натисн!ть "Програми" > "Налаштування" > "Картка БО i пам'ять телефону" > "Форматувати БО-картку". А УВАГА. Не встановлюйте та не виймайте карти пам'ял, коли телефон ув!мкнено. Це може пошкодити карту пам'яп та телефон, а також дан ¡, збережен I на карт! пам'ят!. Щоб безпечно видалити карту пам'ят!, виберггь пункт "Програми" > "Налаштування" > "Карта БО i пам'ять телефону" > "Вщ'еднати БО-картку". 31 Головний екран Поради щодо використання сенсорного екрана Ось деяк поради щодо користування меню телефону. Торкнпъся: щоб вибрати меню/ параметр або вщкрити програму, торкаться потрiбного вам елемента. Перетягнiть: щоб прокрутити список або повiльно перемiстити, перетягнiть пальцем по сенсорному екрану. Натиснiть I утримуйте: щоб вiдкрити меню параметрiв або захопити елемент, який потрiбно перемiстити, натиснiть та утримуйте його. Провед^ь пальцем: щоб швидко прокрутити список, рiзким мазком проведiть пальцем по екрану (швидко протягнiть I вщпусшь). 32 Звед1ть або розведiть: щоб зменшити вмiст зображення iз центром зображення мiж юнчиками пальцiв, зведiть два пальцi, притиснувши Гх до екрану. Щоб збiльшити зображення, розведiть пальцi в сторони. ПРИМ1ТКА. • Щоб вибрати елемент, натисыть по центру пктограми. • Не натискайте надто сильно, оскшьки сенсорний екран € достатньо чутливим до легкого дотику. • Натискайте потр1бний пункт ктчиком пальця. Будьте обережы, щоб не натиснути на будь-як1 тш1 клав1ш1 поряд 1з ним. 33 Головний екран Блокування телефону Коли ви не користуетеся телефоном 1_С-Р920, натишть клавiшу живлення, щоб заблокувати його. Таким чином можна запоб^ти випадковим натисненням клавш та заощадити заряд акумулятора. Якщо протягом певного часу на телефон не здмснювати жодних дiй, будь-який вiдкритий екра...


ReviewsYour review
Your name:
Please, enter two numbers from picture:
capcha

Category