Login:
Sorted: Name ↑   Downloads   Rate   Size ↑  
downloaded: 3   File size: 246 kb   Manafacture: Frymaster  
Category: Fryers
@name@name

2 cup plus 2 tablespoons 2. 3 cup milk 11. 2 teaspoons sugar 1 egg2 teaspoons baking powder 1. 2 cup apple, peeled and finely 1. 4 teaspoon salt 2 tablespoons chopped pecans or 1. 4 teaspoon cinnamon walnuts Vegetable oil Melt butter. Set aside to cool slightly. Combine flour, sugar, baking powder, salt and spices in a small bowl. Combine melted egg and beat lightly to combine. Blend in combined. Fold in apple and nuts. Preheat Brush lightly with oil. Pour about 1. 4 cup batter for each pancake.

downloaded: 0   File size: 246 kb   Manafacture: GE  
Category: Fryers
@name@name

Find Lid and Lid Handle. 2. Holding Lid Handle on the top of Lid, align holes in Lid Handle into holes located on the outside of the Lid. The Lid Handle should be centered over the Transparent Glass Window the Lid. 3. Place the Phillips head screws through screw holes on the of the Lid (2 places). 4. Tighten screws with a screwdriver until snug. Screws should be seated flush against Lid surface. The Lid is now ready for use. How to Use Your Electric Skillet 1. Clean unit thoroughy. See “How to C

downloaded: 0   File size: 246 kb   Manafacture: Electrolux  
Category: Fryers
@name@name

cord. AN EXTENSION CORD BE The indicator light USED WITH CARE; HOWEVER, OFF when this setting MARKED ELECTRICAL RATING SHOULD the desired temperature. NOTE: During BE AT LEAST AS GREAT AS THE initial use of this appliance, ELECTRICAL RATING OF THE SKILLET. The smoke and/or odor may be detected. extension cord should not be is normal with many heating appliances to drape over the counter or tabletop and will not recur after a few uses. where it can be pulled on by children use with Temperature Co

downloaded: 0   File size: 2 mb   Manafacture: ZELMER  
Category: Fryers
@name@name@name@name@name@name@name@name@name

Олиото или мазнината не се нагорещяват достатъчно. Възможно е да е изгорял предпазителят на регулатора на температурата. Занесете уреда за поправка или проверка в оторизиран сервиз. От фритюрника излиза силна, неприятна миризма. Филтърът е замърсен. Свалете капака и го измийте заедно с филтъра с гореща вода с препарат за миене на съдове. Олиото или мазнината не са пресни. Сменете олиото или мазнината. Редовно ги прецеждайте през цедката, за да бъдат по-дълго трайни. Видът използвано олио или маз

downloaded: 6   File size: 2 mb   Manafacture: ZELMER  
Category: Fryers
@name@name@name@name@name@name@name@name@name

3 – 4 мин. Панирани ябълки 5 бр. 3 – 4 мин. 190°C Домашни пържени картофи 650 – 1000 г 8 – 9 мин. Чипс (много тънки парчета картофи) 600 г 3 – 4 мин. Син домат (резени) 600 г 3 – 4 мин. Месни/рибни крокети 5 бр. 4 – 5 мин. ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ Температура Вид храна Препоръчително количество Време на пържене 170°C Пиле (бутчета) 3 – 4 бр. 15 – 20 мин. Картофени кюфтета 4 бр. 3 – 4 мин. Китайски рулца 2 – 3 бр. 10 – 12 мин. 180°C Пилешки медальони в готова панировка 6 бр. 9 мин. Хапки 8 – 10 бр. 4 – 5

downloaded: 4   File size: 1 mb   Manafacture: ZELMER  
Category: Fryers
@name@name@name@name@name@name@name@name@name

Филтърът се е запушил. Сменете филтъра. Уплътнителят на капака е мръсен или изхабен. Ако уплътнителят е замърсен, измийте капака с гореща вода с препарат за миене на съдове. Ако капакът е изхабен, обърнете се към магазина на оторизирания сервиз с цел смяна на уплътнителя. По време на пържене олиото или мазнината пръскат извън фритюрника. Във фритюрника има прекалено много олио или мазнина. Уверете се, че количеството олио или мазнина във фритюрника не надвишава максималното ниво. Хранителните пр

Category